Kontrola stavu sa uskutočnila pre Slovenské elektrárne, a.s., závod Vodné elektrárne Trenčín, vo vnútornej šikmej časti privádzača P2-  PVE Čierny Váh. Teleso privádzača je oceľová rúra priemeru 3800mm, v šikmej časti s úklonom 450 a dĺžkou 560m. Vstup do privádzača je možný len za pomoci lezeckej techniky. Úlohou akcie bolo vstúpiť do šikmej časti privádzača, prekontrolovať stav potrubia a injektážnych zátok, vyhotoviť video monitoring potrubia a  podrobnú dokumentáciu s popisom celkového stavu potrubia.

 
Po výbere kotviacich bodov zahájila skupina záchranárov – lezcov, prípravu ukotvenia lán potrebných k spusteniu lezcov do privádzača. V privádzači bola vykonaná dokumentácia banskými záchranármi- lezcami . Postupne od hornej úrovne zalomenia privádzača boli lezci spúšťaní do potrubia a  vykonávali potrebnú dokumentáciu stavu potrubia.
 
Výsledky prieskumu boli odovzdané objednávateľovi na dátovom nosiči vo forme fotodokumentácie a filmového záznamu.
 
 
 
 Cierny Vah 02Cierny Vah 01
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierny Vah 04

Cierny Vah 03