Práce v nedýchateľnom resp. v zdraviu škodlivom prostredí vykonávame so špeciálnymi ochrannými pracovnými pomôckami, zodpovedajúcou ochranou celého povrchu ľudského tela vrátane dýchacích ciest. Pred prácou presne špecifikujeme prostredie a stupeň nebezpečenstva. Určíme typ a spôsob použitia špeciálnych ochranných pracovných pomôcok, špeciálnu techniku, spracujeme technologický postup až potom práce realizujeme.

 

Neratovice 01Neratovice 02Neratovice 03Neratovice 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednou z najrozsiahlejších aktivít ktorú sme vykonávali bola likvidácia starých výrobných budov v areáli chemického závodu Spolana Neratovice v r. 2006/2007. Práce boli vykonávané na základe schváleného projektu pre likvidáciu starej ekologickej záťaže „Spolana Dioxiny“. Hlavným rizikom bol vysoký obsah dioxínov v prostredí a uskladnené chemikálie rôznorodého organického aj anorganického pôvodu. Všetky činnosti sme vykonávali pri sprísnených bezpečnostných opatreniach. V špeciálnych protichemických pretlakových oblekoch v spojitosti s ochranou dýchacích ciest sme boli dokonale izolovaní od okolitého prostredia. Postupne sme zdemontovali rozsiahlu výrobnú technológiu, rozseparovali chemikálie, otryskali kontaminované omietky a pripravili sme budovu na samotnú demoláciu.