Pre špecifickosť pracovných podmienok baníkov na pracoviskách v podzemí i na povrchu naše neštátne zdravotné stredisko zabezpečuje 24 hodinovú lekársku službu prvej pomoci (LSPP), ambulantnú i výjazdovú starostlivosť pre všetkých zamestnancov HBP, a.s.

Okrem toho, Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., prostredníctvom Hlavnej banskej záchrannej stanice so sídlom v Prievidzi, poskytujú služby v oblasti zdravotnej starostlivosti:

 

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Macho PeterEMS logo

- pracovná zdravotná služba

HBP, a.s. Hlavná banská záchranná stanica, o.z. Prievidza

Priemyselná 3, Prievidza

tel. číslo: 046 / 542 02 14

 

Dopravná zdravotná služba

- preprava pacientov a biomateriálu

HBP, a.s. Hlavná banská záchranná stanica, o.z. Prievidza

Priemyselná 3, Prievidza

tel. číslo: 046 / 542 29 99