V decemberi 2011 bola Hlavná banská záchranná stanica Prievidza požiadaná spoločnosťou AFG Dľžiny v Turčianskych Tepliciach o neodkladnú pomoc pri odstránení poruchy v telese primárneho aj sekundárneho fermentora bioplynovej stanice.
 
Ostranovanie udalosti bioplyn 03
Od času v ktorom sme boli požiadaný o pomoc bola do hodiny vykonaná obhliadka miesta zásahu a dohodol sa ďalší postup so zástupcami vedenia prevádzkovateľa bioplynovej stanice. Jednalo sa o uvoľnenie sacieho potrubia o priemere 150 mm z plášťa sekundárneho fermentora, čím došlo k nežiaducemu vyrovnaniu hladín uskladnenej biomasy. Pri predstave prevádzkovateľa vykonať uvedenú opravu vo vlastnej réžii, sa táto od počiatku zdala ako neefektívna. Prevádzkovateľ by bol donútený z dôvodu vytvorenia vyhovujúceho pracovného prostredia znehodnotiť už vyrobený metán a taktiež treba brať do úvahy aj nežiaduce ochladenie telies fermentorov, kde prevádzková teplota biomasy je štyridsaťdva stupňov celzia. Výpadok prevádzky by podľa odhadu trval niekoľko dní čo pri výrobe elektrickej energie 24 MW denne a súčasných výkupných cenách by strata na tržbách išla do desiatok tisícov eur. Taktiež by vznikli ďalšie náklady na energiu spotrebovanú na dosiahnutie prevádzkovej teploty v telese primárneho aj sekundárneho fermentora.
 
Zo strany pracovníkov Hlavnej banskej záchrannej stanice bol po vykonaní dohodnutých opatrení realizovaný rýchly a účinný zásah kde sa porucha počas siedmich polhodinových vstupov záchranárov do nedýchateľného a zdraviu škodlivého prostredia táto podarila odstrániť, čo bolo zo strany prevádzkovateľa hodnotené ako vysoko efektívne.

Ostranovanie udalosti bioplyn 02Ostranovanie udalosti bioplyn 01Ostranovanie udalosti bioplyn 04