Hlavná banská záchranná stanica zabezpečuje predaj všetkých typov hasiacich prístrojov výrobcov FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vetriebs-GmbH, Kodreta Štefanov s.r.o.a Siell s.r.l.. Na všetky typy uvedených hasiacich prístrojov zabezpečujeme záručný a pozáručný servis.

 Ručné hasiace prístroje

Tovar HP tab1

 Pojazdné hasiace pístroje

Tovar HP tab2