V r. 2010 sme zaradili do výjazdu nové sanitné vozidlo postavené na podvozku Volkswagen Resustic 4Motion, 130k, 6-G, LR 2,5 TDI vybavené najnovšou resuscitačnou a prístrojovou technikou. 

Osádku sanitného vozidla tvoria vodič, banský záchranár - mechanik banskej záchrannej služby a lekár
s kvalifikáciou banského záchranára. Vozidlo je vybavené zdravotníckou a záchranárskou technikou v zmysle Služobného poriadku Hlavnej banskej záchrannej stanice.

 Sanitka 003Sanitka 001