Hlavná banská záchranná stanica v Prievidzi okrem uskutočňovania školení priemyselných lezcov ponúka realizovanie samotných prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Práce vykonávajú pravidelne preškoľovaní zamestnanci našej spoločnosti, ktorý majú skúsenosti s takýmto druhom prác v najťažších podmienkach, v podzemí banských diel.

Ponúkané služby v oblasti práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

  • stavebné prácePrace vysky 04

  • maliarske a natieračské práce

  • montážne práce

  • čistenie a umývanie budov

  • oprava fasád budov

  • spiľovanie stromov

  • oprava komínov

  • prieskumy v uzavretých priestoroch

  • iné špeciálne práce

Našou výhodou je možnosť vykonávať všetky výškové práce a činnosti s použitím dýchacej techniky, to znamená v priestoroch s nebezpečnou koncentráciou plynných zložiek v ovzduší.

Výškové práce sme schopní zrealizovať vrámci celej SR a v ktoromkoľvek ročnom období. Všetci naši pracovníci sú odborne vyškolení a pravidelne prechádzajú povinným preškolením nutným pre práce vo výškach v zmysle platnej legislatívy.

Zaručujeme kvalitu a efektívnosť vykonaných prác a najvyššiu mieru bezpečnosti.

Kontaktná osoba: Branislav Lalík, zástupca hlavného mechanika

                            blalik@hbp.sk, +421 918 777 512

Referencie:

SE PVE Čierny Váh - kontrola tlakového privádzača                                 podrobnejšie informácie

SE ENO Zemianske Kostoľany - oprava hlavy300m komína počas prevádzky     podrobnejšie informácie 

 

Prace vysky 01Prace vysky 02Prace vysky 03Prace vysky 05