Servis hasiace pristroje 02Vykonávame kontroly, servis, plnenie, revízie a tlakové skúšky hasiacich prístrojov rôznych druhov a výrobcov:

 • práškové

 • vodné

 • snehové s náplňou CO2

Vlastníme oprávnenia na vykonávanie záručných a pozáručných opráv hasiacich prístrojov výrobcov:

 • FLN NEURUPPIN

 • TEPOSTOP, s.r.o. Přelouč

 • HASTEX & HASPR,s.r.o. Srch

 • KODRETA OPP Myjava

 • KODRETA š.p. Myjava

 • KODRETA Mestský podnik Myjava

 • KODRETA Štefanov spol. s.r.o.

 • SIEL s.r.l.

Ponúkame plnenie nádob kysličníkom uhličitým na potravinárske účely. 

Servis hasiace pristroje 01