INDSCI 03

Hlavná banská záchranná stanica je autorizovaným zástupcom spoločnosti Industrial Safety CZ s oprávnením vykonávať:

  • záručný a pozáručný servis
  • kalibrácie osobných detektorov plynov a monitorovacích systémov               INDSCI logo
  • základné školenie o obsluhe a údržbe detektorov plynov
  • obchodnú činnosť 

K tomuto účelu je v našich priestoroch vytvorené servisné stredisko meracej a indikačnej techniky so zameraním na detekčnú techniku spoločnosti Industrial Scientific.  

V zmysle návodu na použitie detektorov plynov je potrebné vykonívať kalibráciu a kontrolu prístrojov minimálne raz za 6 mesiacov. Kalibrácia detektora plynov spočíva v nulovom nastavení na čistom atmosferickom vzduchu a v nastavení na hodnotu príslušného kalibračného plynu (certifikovaný kalibračný plyn). Okrem toho sa vykoná celková kontrola prístroja, funkčnosť zvukových a svetelných alarmov a vystaví sa Kontrolný list s osvedčením o vykonaní kalibrácie s platnosťou na 6 mesiacov. 

Bez pravidelnej kalibrácie detektorov plynov nemáte istotu pravdivosti nameraných údajov
a ohrozujete tým svoje zdravie a život!