Hlavná banská záchranná stanica so sídlom v Prievidzi poskytuje servis dýchacej a oživovacej techniky s najdlhšou tradíciou na Slovensku.

Poskytujeme servis, plnenie a celkovú starostlivosť o kyslíkové resp. vzduchové izolačné pracovné dýchacie prístroje, sebazáchranné izolačné resp. filtračné dýchacie prístroje, kriesiace prístroje s tlakovým kyslíkom a príslušenstvo k nim.

Vyškolíme nositeľov a používateľov uvedenej dýchacej techniky s praktickým cvičením v dymovom polygóne.

Vykonávame periodické kontroly, opravy a zaškolenie obsluhy oživovacích prístrojov rôznych druhov.  

Servis dychacia technika Draeger BG4Servis dychacia technika Draeger BG174Servis dychacia technika Draeger r1910Servis dychacia technika Draeger BG4 02Servis dychacia technika Draeger BG4 03