Banskí záchranári, špeciálne cvičení aj na práce v nedýchateľnom či zdraviu škodlivom prostredí, zasahovali v bioplynovej stanici v Chynoranoch. Požiadala ich o to 4. septembra spoločnosť Biochyn Piešťany.

„Našou úlohou bola demontáž a doprava jedného miešadla do vonkajšieho prostredia v koncovom sklade bioplynovej stanice Chynorany. Vykonali sme ich v ten istý deň v popoludňajších hodinách, počas sedemhodinového komerčného záchranárskeho zásahu. Tiež aj prieskum celého telesa koncového skladu so spracovaním podrobnej fotodokumentácie“, uviedol Marián Paulík, vedúci zásahu. Na základe zistených skutočností v koncovom sklade a po dohode s prevádzkovateľom ich práce pokračovali od 14. septembra počas nasledujúcich piatich dní. Tomuto predchádzala zo strany záchranárov aj objednávateľa náročná príprava. „Týkala sa hlavne materiálového zabezpečenia. Vzhľadom na charakter prostredia v koncovom sklade bioplynovej stanice musí byť použitý len nerezový materiál triedy A4 alebo plast“, doplnil Marián Paulík. „Vymenili sme vedenia prívodných motorových káblov k jednotlivým miešadlám, zdemontovali ďalšie miešadlo, vykonali údržbu vykurovacích rozvodov a zmontovali vákuové zvony pri každom otvore koncového skladu. Počas týchto prác sme pomocou hydraulickej vŕtačky do betónového ostenia navŕtali a osadili 180 nerezových kotiev“.

Pre úspešné a bezpečné uskutočnenie zásahu si banskí záchranári vytvorili vhodné pracovné podmienky. Postavili šesť metrov vysoké lešenie, závesné plošiny a prechodové lávky. Všetky práce vykonávali za plného metánového zaťaženia pri vysokých teplotách a výške hladiny biomasy 0,80 metra. 

 

Chynorany 01

 Chynorany 03Chynorany 02