V posledných dňoch roka 2011 štyria banskí záchranári, špecialisti pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou, opravovali tristometrový komín v ENO Zemianske Kostoľany. Na požiadanie firmy VERTICAL vymenili za plnej prevádzky a v náročných podmienkach hlavu komína. Sálalo z neho 150 stupňové teplo a koncentrácie oxidu uhoľnatého a siričitého presahovali dovolené limity. Pri práci preto používali izolačné kyslíkové prístroje BG-174 a lezeckú a špeciálnu techniku. 

 Vysunutú základňu si banskí záchranári zriadili vo výške 296 metrov. Znamenalo to dopraviť všetok materiál pomocou dvoch závesných lávok na posledný ochoz (chodník okolo obvodu komína). Po naložení potrebného materiálu začala naša 50 minútová cesta hore. Zaujímavý bol pre banských záchranárov aj výstup z lávky na posledný ochoz, ktorý pozostával zo 45 centimetrov širokého dreveného chodníka okolo celého komína bez zábradlia. Pod nohami mali zrazu otvorený obrovský priestor. Rozdýchali prístroje a naviazali sa na lano. Tento chodník preveril ich psychiku do poslednej bunky. Ich úlohou bolo vymeniť 98 kusov 45 kilogramov ťažkých liatinových segmentov, ktoré pokrývali hlavu komína za nové nerezové. 

 

Eno 2011 1

 

Komín patrí k najvyšším stavbám na Slovensku. Je to železobetónový monolit, tzv. továrenský komín. Nadoblačnou výškou kraľuje nielen svojmu závodu, ale i širokému okoliu a spolu s inými patrí k dominantám hornej Nitry.

Dolný vonkajší priemer komína má 28,5 m a hrúbku steny 0,75 m. Naopak, horný priemer len 8,5 m a hrúbku steny 0,4 m.

Dominantný komín dokonale preveril ich psychickú odolnosť aj fyzické sily. Ako im nie je cudzích 300 metrov pod zemou, nezľakli sa ani 300 m nad zemou. Sú dobre školení. Poradia si v akýchkoľvek extrémnych podmienkach.

  

Eno 2011 3Eno 2011 4